Diseminare Portugalia


Activități de diseminare a proiectului în Portugalia

 

Partener: IPS_ Innovative Prison Systems

Data: 13-05-2015

Locul: Lisabona

 

Titlul activității de diseminare: Întâlnire cu reprezentanții Direcției Generale de Reabilitare și Servicii Penitenciare din Portugalia

 

Pe 13 mai 2015 a avut loc o întâlnire la sediul Direcției Generale de Reabilitare și Servicii Penitenciare (DGRSP) cu Jorge Monteiro, șef al Centrului de Competență pentru Programe și Management de proiecte din DGRSP pentru a discuta despre proiectele implementate la nivelul instituției și alte activități comune. Partenerul Innovative Prison Systems împreună cu echipa BSAFE LAB, au avut ocazia de a disemina proiectul IDECOM prin prezentarea progresului activităților sale și creșterea gradului de conștientizare a importanței și obiectivelor proiectului.

În special, s-au analizat produsele intelectuale ale proiectului precum Analiza nevoilor de instruire a personalului, Analiza Cursurilor de Formare Existente și Dezvoltarea curriculelor și programelor de curs. Întâlnirea a avut rolul de a stimula participarea serviciilor penitenciare portugheze și sindicatului personalului din penitenciare la implementarea proiectului.

Alte activități de diseminare cheie incluse au fost: publicarea informațiilor de bază despre proiectul IDECOM, promovarea întâlnirii de debut, pe site-ul IPS și pe canalele sale sociale, cum ar fi Facebook.

 

Links:

http://www.prisonsystems.eu/index.php/14-english/news/117-kick-off-meeting-of-the-idecom-project-in-timisoara

http://www.prisonsystems.eu/index.php/14-english/news/98-idecom-project-approved-for-eu-funding

https://www.facebook.com/www.prisonsystems.eu?fref=ts