Dissemination in Timisoara-14.05.2015


DISSEMINATION EVENT IN TIMIȘOARA

 diseminareTM

 

Partner: Penitenciarul Timișoara

Date:14.05.2015

Place: Hotel Strelitia Timișoara Bulevardul Simion Barnutiu nr.44, Timisoara

Title of dissemination activity:

Presentation of IDECOM project at the training event ”Program de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale – Modul 2: Expert implementare fonduri structurale și de coeziune”

During 11-15.05.2015, at the Hotel Strelitia – Timisoara, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organized the training session – EXPERT IMPLEMENTARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE, in the project” Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” , financed by Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

During this training, the participating organizations had the opportunity to disseminate their projects financed by the European Union. The participants from Timisoara Prison chose to present the project “Innovation, Development and Communication for a better education in Prison System” –IDECOM to the trainees. We also shared leaflets and information materials regarding the project.