Tanıtım


Ceza İnfaz Kurumu Sisteminde daha iyi bir Personel Eğitimi için Yenilik, Gelişim ve İletişim” Projesi (IDECOM)

 

“Ceza İnfaz Kurumu Sisteminde daha iyi bir Personel Eğitimi için Yenilik, Gelişim ve İletişim” Projesi-2014-1-RO01-KA204-002936 (IDECOM)-  Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yetişkin eğitimine yönelik stratejik bir ortaklıktır.

Stratejik ortaklık beş ülkeden sekiz ortağı kapsamaktadır:

1)  Centrul  Român  de  Studii   Penitenciare   (Timisoara Batı Üniversitesi)   – Romanya

2)  Penitenciarul Timisoara (Timisoara Ceza İnfaz Kurumu) – Romanya

3) Centrul Pentru Promovarea Invatarıı Permanente, Romanya

4) Ceza İnfaz Kurumları Dairesi- Moldova

5) Yenilikçi Ceza İnfaz Kurumu Sistemleri-IPS  (Adalete Vasıf Kazandır- Bilgi İşlem Çözümleri ve Danışmanlık Şti.) – Portekiz

6) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü- Türkiye

7) Avrupa Ceza İnfaz Kurumu ve Islah Hizmetleri Teşkilatı – Hollanda

8)  Beira Interior Üniversitesi (BSafe LAB) – Portekiz

 

IDECOM projesinin amacı; ceza infaz kurumu personelinin eğitiminde iletişim, ekip çalışması kabiliyetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), yenilik ve girişimcilik gibi temel ve çapraz (transversal) becerileri kapsayan yeni eğitim metotlarının geliştirilmesi ve test edilmesidir.

 

Bu çerçevede, projenin hedefleri:

  • Yukarıda atıfta bulunulduğu gibi temel ve çapraz beceriler alanında ceza infaz kurumu personelinin ortak ihtiyaçlarını belirlemek;
  • İletişim, ekip çalışması kabiliyetleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, yenilikçilik ve girişimcilik gibi alanlarda ceza infaz kurumu personeli için yeni ve yenilikçi bir müfredat, eğitim programları ve el kitapları geliştirmek.

 

En nihayetinde, söz konusu projenin beklenen en önemli sonuçları şunlar olacaktır:

  • Proje, yetkinlikler konusunda personel eğitim ihtiyacı araştırmasını ele almış olacaktır.
  • Uluslar ötesi eğitim platformu (Öğrenme Yönetim Sistemleri).
  • Aşağıda belirtilen konularda üç adet eğitim ders müfredatı ve üç adet el kitabı:
  • “Ceza İnfaz Kurumlarında İletişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Ekip Çalışması Kabiliyetlerinin” geliştirilmesi
  • “Eğitim ve Öğretim Yenilikçi Eylemler Kataloğu”
  • Temel ve çapraz becerilerin geliştirilmesinde Romanya, Portekiz, Türkiye ve Moldova’dan 144 ceza infaz kurumu personeli ile eğitim faaliyetleri;
  • Kalite ve değerlendirme raporu;
  • Yaygınlaştırma ve istifade raporu.

Projede gelinen noktada; personele yönelik oluşturulması planlanan 3 başlıkta eğitim programı oluşturulmuş, bu müfredatlardan ”Yenilikçilik” konulu yurt içi pilot eğitimi, 12 personelin katılımıyla, 23-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara CİKPEM’de tamamlanmıştır. Proje kapsamında, pilot eğitimlere katılan 12 personelden 9’u, 17-21 Ekim 2016 tarihinde Portekiz’de yapılması planlanan  5 günlük yurt dışı eğitimi programına katılacaktır.

”Girişimcilik” eğitiminin yurt içi pilot eğitimleri ise 12 personelin katılımıyla 26-30 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara CİKPEM’de tamamlanmıştır. Pilot eğitime katılan 12 personelden 9’u, Nisan 2017 tarihinde Romanya’da yapılması planlanlanan yurtdışı kısa dönemli eğitime katılacaklardır.

” Takım çalışması, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Becerileri” konulu yurt içi pilot eğitiminin 12 personelin katılımıyla, Kasım 2016 tarihine kadar Ankara CİKPEM’de tamamlanacaktır. Bu müfredatın uluslararası kısa dönemli eğitiminin ise Mayıs 2017 tarihine kadar 3 ortak ülkeden 9 ar personelin katılımıyla Türkiye’de yapılması planlanmıştır.

Pilot eğitimler ve yurtdışı eğitimlerin tamamlanmasının ardından projenin son çıktıları olarak; tüm eğitim müfredatlarını ve çıktıları içeren bir katalog ile her müfredatın ayrı el kitapları basıma hazır hale getirilecek ve çevirilerin ardından her ortak ülkenin dilinde basımı yapılacaktır.

Projenin sona ermesi öngörülen Ağustos 2017 tarihinde tüm proje faaliyetleri ve çıktılarının tanıtımının yapılacağı uluslararası bir konferans Romanya’nın Timoşera şehrinde yapılacaktır.